• OŠ Sečovlje
  • OŠ Sečovlje
  • OŠ Sečovlje
  • OŠ Sečovlje
  • OŠ Sečovlje

 

J U H U H U ! ! ! !

 

P O Č I T N I C E

Prva stran Učenci Tekmovanja Računanje je igra
Računanje je igra PDF natisni E-pošta
Torek, 29 Maj 2012 11:49

Učenci 1., 2., 3., 4. in učenci 1. in 2. razreda iz Sv. Petra so naročeni na delovni zvezek Računanje je igra. Gre za vaje, ki zelo koristijo pri utrjevanju znanja iz matematike.

Pred vsakimi počitnicami (jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi) učenci prejmejo naloge. Po počitnicah rešitve pošljemo na uredništvo. Tam kupone žrebajo in izžrebani učenci prejmejo nagrade.

25.05.2012 smo izvedli šolsko tekmovanje, kjer tekmuje vsak posameznik sam s seboj, ob tem doživlja lastno zadovoljstvo, ob tem preverja svoje znanje, doživlja svoj matematični uspeh. Naloge se tako sestavljene, da jih zmore vsak učenec, ki je vse leto sam reševal naloge v delavnem zvezku. Vsak reši naloge v skladu s svojimi zmožnostmi, so pa vmes tudi težje naloge zaradi diferenciacije. Najboljši učenci prejmejo zlato priznanje, malo manj uspešni priznanje, prav vsi sodelujoči pa priponko RAČUNAM RAD/A.

Le pri prvošolcih to ni mišljeno kot tekmovanje, naloge rešujejo individualno, jim pa po potrebi nudimo individualno pomoč po potrebi dodatna navodila glede na njihove zmožnosti. Vsi želimo, da bi ob tem doživeli zadovoljstvo in uspeh, zato ne glede na individualen uspeh prejmejo priponko in priznanje.

Med drugošolci in tretješolci najboljših 20% učencev razreda prejme zlato priznanje, naslednjih  30% učencev priznanje računanje je igra, prav vsi pa priponko računam rad.

Četrtošolci pa tekmujejo tako, da najboljših 20 % razreda prejme zlato priznanje, ostalih 80% pa priznanje za sodelovanje.

Učiteljica Roberta Jug